Opmerkingen – Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 29

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

NEÙERIANDS

Opmerkingen

• Maak de USB-bedieningskabel niet los terwijl het

bedieningslampje van de camerarecorder brandt. Als u dil

doet, kan de software blokkeren of können de

overgebrachte gegevens vernletigd worden. Raadpleeg de

gebruiksaanwijzing van de camerarecorder.

• Gebrulk bij voorkeur de netspanningsadapter voor het

voeden van de camerarecorder wanneer u het USB-

aanslultingspakket gebruikt. De gegevens können namelijk

verloren gaan Indien de batterij tijdens de

gegevensoverdracht leeg raakt.

• Een geheogenkaart die niet met de camerarecorder werd

gebruikt kan soms niet worden herkend door G726.

• U mag beeldmappen, DPOF-mappen, titelmappen en

ander mappen op de geheogenkaart niet verwijderen. Als

deze worden verwijderd, kan de geheogenkaart niet meer

herkenbaar zijn.

• Wordt een Kaart met opgenomen gegevens in een

personal computer gestoken, dan kan het zijn dat de

mappen weergegeven worden zoals de afbeelding toont.

• In the Kaartfunctie bewaart de Camerarecorder

automatisch de bestandnummers (Imga0001.jpg, etc.)

Samen met de beeiden. De bestandnummers worden met

ieder beeid opgenomen als een volgnummer.

• ln de [SD_VC100] map worden de Stengegevens

(MobOOl .vml etc.) opgenomen. Dit kan echter niet op een

Personal Computer worden teruggespeeld.

• De [SD_VOICE] map en de Stembestanden in de map zijn

op verborgen ingesteld. Afhankelijk van de instellingen van

uw personal computer kan het zijn dat deze verborgen

mappen en verborgen bestanden niet verschijnen in

Windows Explorer of op het scherm van "Deze Computer".

DCIM

100CDPFP

-1M01CDPF:

Mise

SD VIDEO

X

PRL001

SD_VOICE

L SD_VC100

SD_ VOICE

"l4SD VC100

TITLE

[100CDPFP]: De afbeeldingen (Imga0001.jpg, etc.) in

deze map worden opgenomen in JPEG

formaat.

[MISC]:

Flierin bevinden zieh bestanden waarin

DPOF gegevens voor de afbeelding

ingesteld zijn.

[TITLE]:

Dit bevat de gegevens van de vooraf

ingestelde titels (PreOOOOt .ttl) en de originel

titels (Usr00001.jpg, UsrOOOOl .ttl, etc.).

[PRL001]:

MPEG4 bewegende beeiden worden

opgenomen in ASF formaat

(MOL00001.ASF etc.). Ze kunnen

teruggespeeld worden met Windows Media

Player (ver.6.4 en hoger). Gezien de kleine

afmeting is dit Bestand goed geschikt voor

het uitzenden van gegevens via de

telefoonlijn enz. Om bewegende beeiden

met Windows Media Player terug te speien

selecteert u een bestand en klikt u er

tweemaal op. De benodigde software wordt

automatisch gedownload en het terugspelen

wordt gestart. (Een Internetaansluiting is

vereist).

>[DCIM], [IM01CDPF], [PRIVATE], [VTF], [SD_VIDEO],

[SD_VOICE] etc. zijn benodigde items in een

mappenstructuur. Ze hebben niets te maken met de

huidige operaties.

57

Advertising