Inhoudsopgave, Inleiding, Opmerkingen over deze gebruiksaan wijzing – Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 18: Vöör het gebruik, Usb-aansluitingspakket, G726, Photolmpression3.0, Overige, Vóór het gebruik

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

Inhoudsopgave

Vöör het gebruik

USB-stuurprogramma Eindgebruiker

Licentie-overeenkomst.................................................................... 44

G726 decoder Eindgebruiker Licentie-overeenkomst..................... 45

Inhoudsopgave................................................................................ 46

Inleiding........................................................................................... 46

Opmerkingen over deze gebruiksaanwijzing...................................46

Namen en functies van de items in het pakket............................... 47

Gebruiksomgeving.......... ................................................................ 47

USB-aansluitingspakket

Het USB-stuurprogramma installeren............................................. 48

De computer verbinden met de camerarecorder............................ 48

Controleren of de camerarecorder juist werd herkend.................... 49

Veilig loskoppelen van de USB-kabel............................................. 49

___________________

G726

__________________

Gebruik van G726 decoder............................................................. 50

G726 decoder installeren................................................................ 50

Photolmpression3.0

Bewerken en wijzigen van foto’s

(Photoimpression 3.0).....................................................................51

Installatie van ArcSoft Photoimpression......................................... 51

Gebruik ArcSoft Photoimpression................................................... 52

Photoimpression 3.0 verwijderen.................................................... 52

Overige

Het stuurprogramma controleren en updaten................................. 53

Wanneer u de software of het stuurprogramma niet

meer nodig hebt (de installatie ongedaan maken).......................... 56

Opmerkingen................................................................................... 57

■ WAARSCHUWING;

Om het gevaar voor brand of elektrische schok te
verminderen, mag dit product niet aan regen of vocht

worden blootgesteld.

■ LET OP:

Gebruik uitsluitend de aanbevolen accessoires, om het
gevaar voor brand of elektrische schok en hinderlijke
storing te verminderen.

Vóór het gebruik

Inleiding

Met dit USB-aansluitingspakket kunt u uw personal

computer verbinden met een camerarecorder die een USB

stekker heeft. U kunt het pakket gebruiken om hoogwaardige

videobeeiden die u met uw camerarecorder hebt

opgenomen, naar uw personal computer over te brengen.

Opmerkingen over deze

gebruiksaan wijzing

De namen van de producten die u gebruikt kunnen

verschillen van de namen in de tekst. Afhankelijk van de

gebruiksomgeving en andere factoren, is het mogelijk dat de

inhoud van de schermen in deze gebruiksaanwijzing niet

precies overeenkomt met wat u op uw scherm zult zien.

De schermen in deze gebruiksaanwijzing worden bij wijze

van voorbeeld in het Engels getoond, maar de software

ondersteunt ook andere talen.

In deze gebruiksaanwijzing worden de basisbedieningen van

de personal computer niet beschreven en worden de

technische termen niet verklaard. Zie hiervoor de

gebruiksaanwijzing van uw personal computer.

Microsoft Windows is een handelsmerk van Microsoft

Corporation in de Verenigde Staten.

ArcSoft Photoimpression zijn handelsmerken van ArcSoft,

Inc.

Alle andere in deze gebruiksaanwijzing vermelde

bedrijfsnamen, productnamen, enz. zijn handelsmerken of

gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke

bedrijven.

46

Advertising