Het usb-stuurprogramma installeren, De computer verbinden met de camerarecorder – Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 20

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

Eile £#. ïie» Fâv

•i-Bacfc

^FobteiS '1

3

datai.

datai.hdr

dafa2 ikeine).ex_

|i)

8 1

layou,

Setup I

a

Y

Setup setup.inx

1,01 M8 ^~Mj*Compu«

R eslailing W indom

S has fini^w d copying files ko your com tw tet. B eloreyoucai

use the pro^^. you rm jst restw t vour corr^».

Ifa^othef

appfcatH M i

isakoac^funrw ig.^essALT+'TA B

losw rtch

to the ^plic¿^ close it

^ jV ^-1

to le^art ny carpus now , j

Q K

Het USB-stuurprogramma installeren

Om het USB-stuurprogramma te kunnen installeren is een vrije ruimte van

minimaal 2 MB op de vaste schijf vereist. Controleer of er voldoende vrije

ruimte is op de vaste schijf alvorens met het installeren te beginnen.

1 Plaats de bijgeleverde CD-ROM in het CD-ROM station van

de personal computer.

• Sluit alle toepassingen af.

2 (Windows 98 Second Edition, Me, 2000 Professional)

Klik op [Deze computer] » [PANASONIC] » [USB_Driver]

» [Win98SE_Me_2K] » [Diski] » [Setup.exe].
(Windows XP Home Edition/Professional)

Klik op [Deze computer] » [PANASONIC] » [USB_Driver]

» [WinXP] » [Diski] » [Setup.exe].

• Het installatieprogramma start automatisch.

3 Voig de aanwijzingen op het scherm om de instaliatie te

voltooien.

• Lees aandachtig de licentie-overeenkomst in het venster en klik op

[Yes] als u akkoord gaat. Als u op [No] klikt, wordt de software niet

geinstalleerd.

4

Klik op [OK] wanneer het dialoogvenster [Restarting

Windows] verschijnt.

•Start de computer opnieuw om de Instaliatie van het USB-

stuurprogramma te voltooien.

•Als u extra software hebt gekozen, wordt de instaliatie na het herstarten

van de computer voortgezet.

• Als u het stuurprogramma niet meer nodig hebt, lees dan (-* 56).

• Update het stuurprogramma na het bijwerken van het besturingssysteem

(OS). (-♦ 53)

• Afhankelijk van de versie van het besturingssysteem kunnen illustraties en

namen van iconen varieren.

De computer verbinden met de camerarecorder

Installeer het USB-stuurprogramma alvorens aan te sluiten.

Schäkel alle aan te sluiten apparaten uit alvorens de aansluitingen te maken.

1 Instaileer het bijgeleverde USB-stuurprogramma.

2 Plaats de geheugenkaart in de camerarecorder en stel in op

de kaartweergavefunctie.

3 Gebruik de bijgeleverde USB-aansluitingskabel om de

apparaten te verbinden.

• Aansluiten op een PC

1) Camerarecorder

2)

USB-aansluitingskabel

3) USB-aansluiting

4)

Personal computer (niet bijgeleverd)

• Schäkel de aangesloten apparaten in nadat de aansluitingen zijn voltooid.

• Wanneer u de computer voor de eerste keer aansluit, zal de plug & play

functie van Windows het geschikte stuurprogramma voor het herkennen

van de camerarecorder automatisch installeren.

• Gebruik bij voorkeur de netspanningsadapter voor het voeden van de

camerarecorder wanneer u het USB-aansluitingspakket gebruikt.

• De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing tonen het model

NV-GS4/5, maar sommige gedeelten van de uitleg in de tekst hebben

betrekking Op andere modellen.

48

Advertising