Veilig loskoppelen van de usb-kabel, 1 dubbelklik op het pictogram ^ in de taakbalk, 4 klik op [ok – Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 21

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

Controleren of de camerarecorder juist werd

herkend

NEDERLANÙ^

! 0* . £d|.. öW ' PiwrtM , Io*

■4aià I

' là ' a«*»* iiMw

^ .X ^ SI’

М у C om puter

^

^

^

я ^

^ЧГ1опя>|А| LecalOiiklCI Local Disk (0| Local Oisk|£:l Local Disk |F|

#

SJ] :i=i

1 Controleer of [Verwfsselbaar schijfstation] werd toegevoegd

op het scherm [Deze computer].

• De stationsnaam (H; enz.) kan verschillend zijn naar gelang van de

computer.

•Als u de camerarecorder op de computer aansluit voordat het

stuurprogramma is geinstalleerd, zai het stuurprogramma van Windows

worden geinstalleerd zodat de camerarecorder mogelijk niet juist herkend

zaI worden.

• Als het stuurprogramma niet juist werkt, moet u controleren of het juist

geinstalleerd is (-» 53) en moet u het stuurprogramma desnoods updaten.

9:45

SÄ cl e» device you w ar« to ur^Aig « eject and then

dick

Stop. W hen

W indow s notifies you that « b

to do so urpkig the desice liom your

corr^xAer.

H ardw are

devicesi -

Panasonic D V C US B O rrw at O VC

firopeib«

j

Stop 1

r*

¿is^deiic»corrponents

P'

Show U npàig/Eìecticw tonthetastòet

C ose 1

Veilig loskoppelen van de USB-kabel

Als de USB-kabel wordt losgekoppeld terwijl de computer is ingeschakeld,

kan een foutmelding verschijnen. Klik in zo’n geval op [OK] en sluit het

foutdialoogvenster af. Volg de onderstaande aanwijzingen om de kabel op

een veilige manier los te koppelen.

•Wanneer de Filmcamera met deze USB kabel op de computer met de

Windows XP versie aangesloten is, is het niet mogelijk de Filmcamera uit te

schakelen.

1 Dubbelklik op het pictogram ^ in de taakbalk.

• Het diaioogvenster voor het loskoppelen van hardware verschijnt.

2 Kies [Panasonic DVC USB Driver] en klik op [Stoppen].

3 Controleer of [Panasonic DVC USB Driver] gekozen is en

klik op [OK].

4 Klik op [OK].

• U kunt nu de kabel veilig loskoppelen.

Stop a Hardvvare device

rjxi

С сргЛ т devices to be

C hoose O K to continue

W indow s w ill ettem i:^ to stop the foiov^ dew es. H ie devices are

topped (hey

may

te rem oved saM i*'

^ Panasonic O VC U SB D rh«f

G eneric volum e - [G :)

О M atshita DV C U SB D evice

• Bij bepaalde bestuhngssystemen zai het pictogram voor het loskoppelen

van hardware mogelijk niet in de taakbalk te zien zijn. (Het

besturingssysteem is mogelijk ingesteld op niet-weergeven van dit

pictogram.) Controleer of het functielampje van de camerarecorder

uitgeschakeld is, en maak de kabel los. Lees ook de gebruiksaanwijzing

van de camerarecorder.

The'Pmasortc DVC USB Driver'device un now be saielV removed fnm dift sy^em..

49

Advertising