Het stuurprogramma controleren en updaten, Windows 98 second edition, Het stuurprogramma controleren – Panasonic USBKit Manuel d'utilisation

Page 25: Het stuurprogramma updaten 1

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

mOERIANDS

Het stuurprogramma controleren en updaten

% Windows Update

Program

ö DocumerÄs

Settings

» ßj Contiol Panel

^ Search

0

Help

JP Run...

¡äü Dial-Up Metworking

iS Printers

- fi laskbar and Stat Menu

Log Off Dosv...

Sfujt Down...

iS .i

■ara

ISenaial

Onice

Manag» | Hsdnare ^iec | Paiieaaunce j

VitM dnxes by t»e ^

Je»«« fc>- fomeclie«i

• *■! S»«emaevic»;

F^opeiliet

I Ragaah j Rjeic»« | Pupi.. f

Update Device Diivei W<

2aid

C

<ö* #-

.Sufxt tid')nu Ment Wrdom todd?

" ^■p’«i5»lor«biSBi dhw'iiwi» onejou 1. ■, .

■ ì*»^«»^”>w.P eCTwnentladr . " i . < ■

^« ist of aMhe dmw$ na «peohc'

' k>afovio^can»^№ ednve>}KMw«il

<fiaac I

I Gancti

^ j

-VkMowevii «eai^fiy uodtteddnvet»« kedRv»...

tte(ii>»tinvouihaRtdEn«.aRdin«e'«f.lhB:{ol«>ii0.,'!

«aiBctcd tooabDRS. Qnk N«( to Start №s tsa»h.

-------- 3:

insila

<S«^

Ü№«i> { Camtr

cHacr |r __

■ C»ie^ .. |

Windows 98 Second Edition

Controleer en update het stuurprogramma terwijl de camerarecorder met de

Computer is verbonden.

|Het stuurprogramma controleren

1 Kies [Start]»[Instellingen] » [Configuratiescherm],

dubbelklik op [Systeem], en controleer of [Panasonic DVC
USB Driver] en [Panasonic DVC Port Driver] opgenomen zijn
in [USB-controller] van [Apparaatbeheer].

• Indien [DVC] opgenomen is in [Overige apparaten] op het tabblad

[Apparaatbeheer], is het aan te raden om het stuurprogramma als volgt

te updaten.

■ Het stuurprogramma updaten

1

Kies [DVC] in [Overige apparaten] van [Apparaatbeheer], en

klik op [Eigenschappen].

2

Kies [Stuurprogramma] en klik op [Stuurprogramma

updaten],

3

Kies [Zoek naar het beste stuurprogramma (aanbevolen)] en

klik op [Volgende],

4

Kies [Een op te geven locatie], geef de locatie en de
bestandsnaam van het stuurprogramma op, en klik op

[Volgende],

• De locatie van het stuurprogramma (map) is verschillend afhankelijk

van de gebruikte computer, (b.v.: C:\\WINDOWS\INRMTUSDV98.INF)

5

Klik op [Voltooien] wanneer het dialoogvenster voor het

voltooien verschijnt,

• Het updaten van het stuurprogramma is nu voltooid.

53

Advertising