Technische gegevens, Opladen van een batterijpak, Opladen van een batterijpak op dit apparaat – Sony BC V615 Manuel d'utilisation

Page 14: Verwijderen van het batterijpak, Oplaadtijd

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

Technische gegevens

Spanningsvereiste

100 - 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Stroomverbruik

12 watt

10 VA {100 V wisselstroom), 17 VA (240 V
wisselstroom)
Batterij-oplaaduitgang:
8,4 V, 0,6 A
Sony batterijpakken NP-520/F530/720/F730/F930
0"C tot 40°C
-20=’C tot 60°C
Ca. 56

X

44

X

107 mm (b/h/d)

Ca. 120 gram
Netsnoer: Ca. 2 meter

Netsnoer

Uitgangsspanning

Geschikt voor opladen van
Bedrijfstemperatuur
Opslagtemperatuur
Afmetingen
Gewicht
Snoerlengte

Bijgeleverd toebehoren

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.

Opladen van een batterijpak

Opladen van een batterijpak op dit apparaat

Zie afbeelding Q.

1 Steek de stekker van het netsnoer in een wandstopkontakt.

2 Breng het batterijpak op zijn plaats aan.

Plaats het aansluitvlak van het batterijpak, aangegeven met het ▼ teken,
tegen de rand van het aansluitkontakt-dekseltje op de batterijlader, druk het
batterijpak aan en schuif het in de richting van de pijl.
Het CHARGE oplaadlampje (oranje) gaat dan branden en het opladen
begint.

Wanneer het CHARGE oplaadlampje dooft, is het batterijpak grotendeels
opgeladen

(normale lading).

Om het batterjpak volledig op te laden, zodat u het langer dan gemiddeld kunt
gebruiken, laat u het batterijpak nog ongeveer een uur langer op de batterijlader
zitten

(volledige lading).

Verwijder het batterijpak wanneer u het nodig hebt. U kunt het batterijpak ook

al in gebruik nemen wanneer het nog niet volledig is opgeladen.

Verwijderen van het batterijpak

Schuif het batterijpak in de tegenovergestelde richting van de pijl in afoeelding 0.

Oplaadtijd

Het onderstaande tabelletje geeft de vereiste oplaadtijd voor een volledig
ontladen of opgebruikt batterijpak.

Type batterijpak

NP-520/F530

NP-720/F730

NP-F930

Oplaadtijd

225 (165)

390 (330)

555 (495)

• Dit is de tijd in minuten die ongeveer benodigd is voor het volledig opladen

van een leeg batterijpak

(volledige lading).

• De cijfers tussen haakjes geven de tijd die nodig is voor het grotendeels

opladen

(normale lading).

• Zie voor de geschatte levensduur van een opgeladen batterijpak de

gebruiksaanwijzing van de video-apparatuur waarvoor u het gebruikt.

• De oplaadtijd kan wel eens anders uitvallen, afhankelijk van de toestand van

' het batterijpak en de temperatuur bij het opladen.

Opmerkingen

• Bij aanbrengen van een reeds volledig opgeladen batterijpak zal het CHARGE

oplaadlampje eenmaal oplichten en dan doven.

• Het is mogeljk dat het CHARGE oplaadlampje knippert wanneer u een

batterijpak oplaadt dat u längere tijd niet heeft gebruikt.

• Als er een storing is in het batterijpak of de batterijlader, kan zieh het

onderstaande voordoen. Neem in dat geval kontakt op met uw Sony
handelaar of een officieel Sony servicecentrum.
- Het CHARGE oplaadlampje blijft knipperen of licht helemaal niet op.
- De

Camera werkt niet alhoewel een volledig opgeladen batterijpak gebruikt.

• U kunt de stekker van het netsnoer met de gewenste kant naar voren in de

aansluiting op de bovenzijde van de batterijlader steken.

Advertising