Erzorgmg van uw magne, Technische specificaties, Nm 6 – Panasonic NNK153WF Manuel d'utilisation

Page 18

Attention! Le texte de ce document a été détectée automatiquement. Pour consulter le document original, vous pouvez utiliser le mode "Original".

Advertising
background image

erzorgmg van uw magne

fmUr-

1. Zet de oven uit alvorens hem te reinigen.

2. Houd de deurafdichtingen en de plaatsen

hieromheen schoon. Als er spalten en
gemorste vloeistoffen vast zijn gaan zitten op
de ovenwanden, deurafdichtingen en de plaat­

sen hieromheen, moeten deze worden

schoongemaakt met een vochtige doek. Als zij
zeer vuil zijn geworden mag gebruik gemaakt
worden van een mild reinigingsmiddel. Het

gebruik van agressieve reinigingsmiddelen of

schuursponsjes wordt niet aanbevolen.

GEBRUIK GEEN COMMERC1ÉLE OVEN­

REINIGERS.

3. De buitenzijde van de oven moet worden

schoongemaakt met een vochtige doek. Ter

voorkoming van schade aan de onderdelen

binnen in de oven, mag er geen water via de

ventilatie-openingen naar binnen sijpelen.

4. Indien het bedieningspaneel vuil wordt, moet

dit met een zachte, droge doek gereinigd wor­
den. Gebruik geen agressieve reinigingsmid­
delen of schuursponsjes op het bedieningspa­
neel. Bij het reinigen van het bedieningspa­

neel moet de ovendeur open blijven om te

voorkomen dat de oven per ongeluk wordt
ingeschakeld. Na het schoonmaken moet de
STOPA/VISTOETS worden aangetipt om het

uitleesvenster weer op de kloktijd te stellen of

draai de TIMER-SCHAKELAAR terug naar de

NUL-STAND.

5. Indien er aan de binnenkant van de ovendeur

of rondom de buitenkant hiervan stoomvor-

ming plaatsvindt, veeg deze dan weg met een

zachte doek. Dit kan het geval kunnen zijn.

wanneer de magnetronoven wordt gebruikt in
een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad;
dit duidt niet op foutief functioneren van het

apparaat.

6. Van tijd tot tijd moet het glazen draaiplateau

verwijderd worden om het schoon te maken.

Reinig het draaiplateau in warm water met

een afwasmiddel of in een vaatwasmachine.

7. De draairing en de ovenbodem moeten regel-

matig worden gereinigd om ongewenste gelui-

den te voorkomen. Verwijder het vuil op de
bodem van de magnetronoven met een mild
schoonmaakmiddel en heet water, en maak
hem daarna droog met een schone doek. De
draairing moet worden afgewassen in een

mild sopje. Bij een regelmatig gebruik zetten

zieh kookdampen vast op de bodem en/of de
Wielen van de draairing, maar tasten deze op

geen enkele wijze aan. Wanneer u de draai­

ring uit de uitsparing in de grondplaat haalt om

hem schoon te maken, let er dan goed op dat

de draairing weer in de juiste positie terug

geplaatst wordt.

8. Bij het GRILLEN of COMBINATIE koken

zullen sommige voedselsoorten vetspatten op

de ovenwanden veroorzaken. Indien de oven

niet van tijd tot tijd gereinigd wordt, kan hij tij-
dens het gebruik gaan “roken”.

9. De magnetronoven mag uitsluitend door ge-

kwalificeerd servicepersoneel worden gerepa-

reerd. Neem voor onderhoud en reparaties

van de oveh contact op met de dichtstbijzijnde
erkende verdeler.

Technische specificaties

Netvoeding

Stroomverbruik;

230 V, 50 Hz

Maximum;

Magnetron;

Grill;

1250 W

1250 W

1130 W

Capaciteit:

Buitenafmetingen:

Binnenafmetingen;

Gewicht:

Magnetron;

800 W (IEC-60705)

484 (B)

X

357 (D) x 282 (H) mm

325 (B)

X

330 (D)

X

191 (H) mm

13.6 kg

De specificaties kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

NM 6

Advertising