Ac b, Charakterystyka, Sposób użytkowania (patrz rys. a ) – Sony MDR-G75LW Manuel d'utilisation

Page 2: Środki ostrożności, Dane techniczne, Jellemzők, Így használja (lásd az a ábrát), Óvintézkedések, Műszaki adatok, Vlastnosti

Advertising
background image

Polski

Charakterystyka

• Przycisk zwijania pozwala uniknąć zaplątania przewodu i

dostosować jego długość dzięki schowaniu jego zbędnej
części.

• Amortyzująca uretanowa wyściółka zapewnia komfort

noszenia.

• Zwarta konstrukcja i możliwość składania pozwalają na

łatwe przenoszenie.

Sposób użytkowania
(patrz rys.
A)

Słuchawkę oznaczoną symbolem R należy założyć na prawe
ucho, a słuchawkę oznaczoną symbolem L należy założyć na
lewe ucho.

Składanie słuchawek (zobacz rys. B)
Złóż słuchawki w kierunku „do siebie”, zgodnie z rysunkiem.

Uwaga
Podczas składania słuchawek należy uważać, aby nie
przytrzasnąć sobie palców.

Wyciąganie wtyku (zobacz rys. C)
Podczas wyciągania przewodu z wtykiem nie należy
wywierać zbytniego nacisku na słuchawkę.
Przewód może ulec uszkodzeniu, jeśli będzie stale pociągany
za wtyk, należy więc starać się pociągać za przewód.

Uwaga
Nie należy wyciągać przewodu na siłę poza znacznik końca.

Chowanie wtyku (zobacz rys. C)
Zdejmij słuchawki, złóż pasek na szyję, a następnie naciśnij
przycisk zwijania w kierunku wskazywanym strzałką (zobacz
rysunek), jednocześnie przytrzymując przewód.
Przytrzymaj przewód, dopóki nie zostanie on całkowicie
zwinięty.
Ze względów bezpieczeństwa przycisk zwijania jest
blokowany po założeniu słuchawek oraz w przypadku, gdy
lewa słuchawka jest obrócona na zewnątrz. Nie należy zbyt
mocno naciskać przycisku.

Jeśli przewód zatrzyma się w trakcie zwijania
Rozwiń około 50 cm przewodu, a następnie ponownie
naciśnij przycisk zwijania zgodnie z kierunkiem strzałki na
rysunku.

Uwaga
Nie należy zwijać przewodu po nałożeniu słuchawek,
ponieważ przewód lub wtyk może uderzyć użytkownika w
twarz.

Środki ostrożności

• Słuchanie przy użyciu słuchawek dźwięku o wysokiej

głośności może być przyczyną problemów ze słuchem.
W celu zachowania bezpieczeństwa na drodze nie należy
używać słuchawek podczas prowadzenia samochodu lub
jazdy rowerem.

• Na słuchawkach nie należy umieszczać ciężkich

przedmiotów ani nie należy stosować względem nich
dużego nacisku, ponieważ długotrwałe przechowywanie
słuchawek w takich warunkach może spowodować ich
deformację.

• Wskutek długotrwałego przechowywania lub użytkowania

jakość poduszek słuchawek może ulec pogorszeniu.

Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących własne
systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany
jako odpad komunalny, lecz powinno się go

dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.

Dane techniczne

Typ: Dynamiczny, otwarty / Jednostki sterujące: 30 mm, typ
kopułkowy (wykonane z drutu aluminiowego platerowanego
miedzią CCAW) / Moc maksymalna: 1 000 mW (IEC*) /
Impedancja: 24

Ω przy 1 kHz / Czułość: 106 dB/mW / Pasmo

przenoszenia: 12 – 24 000 Hz / Przewód: Ok. 1 m, przewód
licowy OFC / Masa: Ok. 60 g bez przewodu / Wtyk: Pozłacany
miniwtyk stereofoniczny
*IEC = Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.

Magyar

Jellemzők

• A behúzható kábelnek köszönhetően egy gombnyomással

megelőzhető a kábel összegubancolódása, és beállítható a
kábel hossza is.

• A kényelmes viseletet nyomáscsökkentő uretánpárnás

fülpárna biztosítja.

• A készülék kicsi és összehajtható, hogy bárhova könnyen

magával vihesse.

Így használja (lásd az A ábrát)

A R jelű fejhallgatót a jobb, a L jelűt a bal fülére tegye.

A fejhallgató összehajtása (lásd a B ábrát)
A fejhallgató két végét hajtsa önmaga felé, amint azt az ábra
mutatja.

Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a fejhallgató összecsukásakor ujját ne
csípje be.

A csatlakozódugó kihúzása (lásd a C ábrát)
A csatlakozókábel kihúzásakor óvatosan bánjon a
fejhallgatóval.
Ha állandóan a dugónál fogva húzza ki, megsérülhet a kábel,
ezért lehetőség szerint próbálja a kábelt húzni.

Megjegyzés
A kábelt ne húzza a végjelnél tovább.

A csatlakozódugó behúzása (lásd a C ábrát)
Vegye le fejéről a fejhallgatót, majd nyomja a behúzógombot
az ábrán nyíllal jelölt irányba (lásd az ábrát); a kábel behúzása
közben fogja magát a kábelt is.
A kábelt egészen addig fogja a kezében, amíg teljesen be
nem húzódik.
Biztonsági okokból a behúzógomb nem használható, ha a
fejhallgató a fülén van, vagy ha a bal oldali fejhallgató kifelé
fordul. Erőszakkal ne nyomja be a gombot.

Ha a kábel félúton megakad
Mintegy 50 cm-nyire húzza ki a kábelt, majd ismét nyomja
meg a behúzó gombot, amint azt az ábrán a nyíl mutatja.

Megjegyzés
Amikor fején van a fejhallgató, ne húzza be a kábelt, mert a
csatlakozódugó, illetve a kábel az arcába csapódhat.

Óvintézkedések

• Ha nagy hangerővel használja a fejhallgatót, károsodhat a

hallása. A közlekedés biztonsága érdekében vezetés és
kerékpározás közben ne használjon fejhallgatót/
fülhallgatót.

• A fejhallgatóra ne tegyen nehéz tárgyat, és ügyeljen arra is,

hogy ne nyomódjék, mert úgy hosszabb tárolás során a
fejhallgató deformálódhat.

• A fülpárnák hosszú tárolás vagy használat során

tönkremehetnek.

Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként való
eltávolítása (Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne

kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A
feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz
az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Műszaki adatok

Típus: kültéri, dinamikus / Hangszóró: 30 mm, domború
(CCAW jóváhagyással) / Teljesítmény: 1 000 mW (IEC*) /
Impedancia: 24

Ω 1 kHz frekvencián / Érzékenység:

106 dB/mW / Frekvenciatartomány: 12 – 24 000 Hz / Kábel:
kb. 1 m sztereó, OFC többszálas kábel / Tömeg: kb.
60 g kábel nélkül / Csatlakozódugó: Aranyozott, sztereó mini
csatlakozódugó
* IEC = International Electrotechnical Commission

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
megváltozhatnak.

Česky

Vlastnosti

• Kabel je zatažitelný, lze tedy nastavit jeho délku a zamotání

kabelu lze předejít stisknutím tlačítka.

• Polštářek s měkkým polyuretanem pro příjemné nošení.
• Kompaktní a skládací konstrukce umožňující snadné

přenášení.

Použití (viz obr. A)

Sluchátko označené R je určeno pro pravé ucho, sluchátko
označené L pro levé ucho.

Složení sluchátek (viz obr. B)
Složte sluchátka k sobě podle obrázku.

Poznámka
Při skládání sluchátek bu te opatrní, abyste si nepřiskřípli
prsty.

Vytažení zástrčky (viz obr. C)
Při vytahování připojovacího kabelu nevystavujte sluchátka
přílišnému tlaku.
Při častém odpojování kabelu může dojít k jeho poškození,
snažte se kabel odpojovat jen ve výjimečných případech.

Poznámka
Nevytahujte kabel násilím za koncové značky.

Zatažení zástrčky (viz obr. C)
Sejměte sluchátka, složte úchytku a poté stiskněte
uvolňovací tlačítko ve směru šipky (viz obrázek), kabel
přidržujte rukou.
Kabel přidržujte, dokud nebude zcela navinut.
Uvolňovací tlačítko je v bezpečnostní poloze, máte-li
sluchátka v uších nebo je-li levé sluchátko otočené směrem
ven. Při ovládání tlačítka nepoužívejte sílu.

Pokud se navíjení kabelu zastaví
Vytáhněte jej zhruba 50 cm a pak znovu stiskněte navíjecí
tlačítko, jak znázorňuje šipka na obrázku.

Poznámka
Nenavíjejte kabel v okamžiku, kdy máte sluchátka na uších.
Kabel nebo zástrčka by vás mohly udeřit do obličeje.

Upozornění

• Poslech sluchátek při nastavené vysoké hlasitosti může

nepříznivě ovlivnit váš sluch. Z důvodů bezpečnosti
silničního provozu nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla
nebo při jízdě na kole.

• Nevystavujte sluchátka tlaku ani zátěži, nebo by mohlo při

dlouhodobém skladování dojít k jejich deformaci.

• Kvalita polštářků se může vlivem dlouhého skladování nebo

používání snižovat.

Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení
jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s

běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen
do sběrného místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků a
zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte, prosím, místní orgány státní správy, místní
firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.

Technická specifikace

Typ: Otevřený, dynamický / Měniče: 30 mm, klenutý typ (v
souladu s CCAW) / Výkonová zatížitelnost: 1 000 mW (IEC*) /
Impedance: 24

Ω při frekvenci 1 kHz / Citlivost: 106 dB/mW /

Frekvenční rozsah: 12 – 24 000 Hz / Šňůra: přibližně 1 m,
kabel OFC / Hmotnost: přibližně 60 g bez kabelu / Konektor:
Pozlacená stereo mini zástrčka
* IEC = Mezinárodní výbor pro elektrotechniku

Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez
předchozího upozornění.

Slovensky

Hlavné charakteristiky

• Mechanizmus navíjacieho kábla zabráni jednoduchým

stlačením tlačidla zamotaniu kábla a pomáha tiež pri
nastavení potrebnej dĺžky kábla.

• Polyuretánové vankúšiky zmenšujú tlak a umožňujú tak

pohodlné nosenie.

• Kompaktný a skladný dizajn umožňuje jednoduché

prenášanie.

Návod na používanie
(pozri obr.
A)

Slúchadlo označené písmenom R nasa te na pravé ucho a
slúchadlo označené písmenom L nasa te na avé ucho.

Skladanie slúchadiel (obr. B)
Slúchadlá skladajte smerom k sebe, ako to ukazuje obrázok.

Poznámka
Pri skladaní slúchadiel dávajte pozor, aby ste si nepricvikli prst.

Vytiahnutie konektora (obr. C)
Ke vy ahujete kábel, dávajte pozor, aby ste ne ahali za
slúchadlá.
Neustálym ahaním za konektor sa môže kábel poškodi ,
preto sa čo najčastejšie snažte aha za kábel.

Poznámka
Za koncovou značkou nevy ahujte kábel nasilu.

S ahovanie konektora (obr. C)
Zložte slúchadlá, poskladajte rám na krk a potom za
súčasného pridŕžania kábla stlačte tlačidlo navíjania v smere
šípky na obrázku.
Kábel držte pokia sa úplne nenavinie.
Ke máte slúchadlá na ušiach alebo ke ich necháte
obrátené smerom von, tlačidlo navíjania je z bezpečnostných
dôvodov uzamknuté. Nestláčajte tlačidlo násilím.

Ke sa navíjanie zastaví
Vytiahnite kábel na dĺžku približne 50 cm a znovu stlačte
navíjacie tlačidlo v smere šípky pod a zobrazenia.

Poznámka
Nenavíjajte kábel, ke máte slúchadlá založené, pretože by
vás kábel alebo konektor mohol udrie do tváre.

Odporúčania

• Počúvanie zvuku s vysokou hlasitos ou prostredníctvom

slúchadiel môže ma negatívny vplyv na váš sluch.
Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte slúchadlá pri
šoférovaní alebo bicyklovaní.

• Na slúchadlá netlačte ani nepôsobte silou, inak to môže pri

dlhodobom skladovaní spôsobi ich deformáciu.

• Kvalita podložiek slúchadiel sa môže po dlhodobom

skladovaní alebo používaní zníži .

Likvidácia starých elektrických a
elektronických zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych krajinách so
zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže by nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto toho je potrebné

ho doruči do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabráni potencionálnemu negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a udské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchováva prírodné zdroje.
Pre získanie alších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Technické parametre

Typ: Otvorený, dynamický / Ovládacie zariadenia: 30 mm,
kupolovitý typ (prispôsobený pre vodič typu CCAW) /
Za ažite nos : 1 000 mW (IEC*) / Impedancia: 24

Ω pri

frekvencii 1 kHz / Citlivos : 106 dB/mW / Frekvenčný rozsah:
12 – 24 000 Hz / Kábel: dĺžka približne 1 m, mnohovláknový
kábel z bezkyslíkovej medi (OFC) / Hmotnos : približne 60 g
bez kábla / Konektor: pozlátený konektor typu stereo mini
* IEC = Medzinárodná elektrotechnická komisia

Vzh ad a technické parametre sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia.

Pyccкий

Ocобeнноcти

Bтягивaющийcя шнyp cклaдывaeтcя одним нaжaтиeм
кнопки, нe пepeкpyчивaeтcя пpи cклaдывaнии, eго
длинy yдобно peгyлиpовaть.

Умeньшaющaя дaвлeниe ypeтaновaя пpоклaдкa для
комфоpтного иcпользовaния.

Компaктнaя cклaднaя модeль, yдобнaя в пepeноcкe.

Иcпользовaниe (cм. pиc. A)

Hayшник со знаком R надевается на правое ухо, а
нayшник со знаком L - на левое ухо.

Cклaдывaниe нayшников (cм. pиc. B)
Cложитe нayшники, повepнyв иx к ceбe, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.

Пpимeчaниe
Cоблюдaйтe оcтоpожноcть, чтобы нe пpищeмить пaлeц,
cклaдывaя нayшники.

Bытягивaниe cоeдинитeльного шнypa (cм. pиc. C)
Пpи вытягивaнии cоeдинитeльного шнypa нe допycкaйтe
чpeзмepного нaдaвливaния нa нayшники.
Шнyp можeт быть повpeждeн, ecли eго вытягивaть зa
штeкep, поэтомy cтapaйтecь кaк можно дольшe
иcпользовaть шнyp отpeгyлиpовaнной длины.

Пpимeчaниe
He вытягивaйтe шнyp дaльшe конeчной мeтки.

Bтягивaниe cоeдинитeльного шнypa (cм. pиc. C)
Cнимитe нayшники, cложитe дepжaтeль, a зaтeм,
пpидepживaя шнyp, нaжмитe кнопкy втягивaния в
нaпpaвлeнии, отмeчeнном cтpeлкой, кaк покaзaно нa
pиcyнкe.
Пpидepживaйтe шнyp, покa он нe бyдeт полноcтью втянyт.
Кнопкa втягивaния в цeляx бeзопacноcти блокиpyeтcя, ecли
нayшники нaдeты или ecли лeвый нayшник повepнyт нapyжy.
He пpилaгaйтe излишниx ycилий пpи нaжaтии этой кнопки.

Ecли шнyp нe втягивaeтcя до концa
Bытянитe шнyp пpиблизитeльно нa 50 cм и cновa нaжмитe
кнопкy втягивaния, кaк покaзaно cтpeлкой нa pиcyнкe.

Пpимeчaниe
He втягивaйтe шнyp пpи нaдeтыx нayшникax, тaк кaк
шнyp или paзъeм могyт yдapить вac по лицy.

Mepы пpeдоcтоpожноcти

Bыcокий ypовeнь гpомкоcти в нayшникax пpи
пpоcлyшивaнии можeт окaзывaть отpицaтeльноe
воздeйcтвиe нa cлyx. B цeляx бeзопacноcти нa доpогax
нe пользyйтecь нayшникaми пpи yпpaвлeнии
aвтомобилeм или eздe нa вeлоcипeдe.

He клaдитe тяжeлыe пpeдмeты и нe нaдaвливaйтe
cильно нa нayшники, тaк кaк это можeт вызвaть иx
дeфоpмaцию во вpeмя длитeльного xpaнeния.

Ушныe нaклaдки от длитeльного xpaнeния или
иcпользовaния могyт пpийти в нeгодноcть.

Утилизaция элeктpичecкого и
элeктpонного обоpyдовaния (диpeктивa
пpимeняeтcя в cтpaнax Eвpоcоюзa и
дpyгиx eвpопeйcкиx cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы paздeльного cбоpa
отxодов)

Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго
yпaковкe обознaчaeт, что дaнноe ycтpойcтво

нeльзя yтилизиpовaть вмecтe c пpочими бытовыми
отxодaми. Eго cлeдyeт cдaть в cоотвeтcтвyющий
пpиeмный пyнкт пepepaботки элeктpичecкого и
элeктpонного обоpyдовaния. Heпpaвильнaя yтилизaция
дaнного издeлия можeт пpивecти к потeнциaльно
нeгaтивномy влиянию нa окpyжaющyю cpeдy и здоpовьe
людeй, поэтомy для пpeдотвpaщeния подобныx
поcлeдcтвий нeобxодимо выполнять cпeциaльныe
тpeбовaния по yтилизaции этого издeлия. Пepepaботкa
дaнныx мaтepиaлов поможeт cоxpaнить пpиpодныe
pecypcы. Для полyчeния болee подpобной инфоpмaции о
пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в мecтныe оpгaны
гоpодcкого yпpaвлeния, cлyжбy cбоpa бытовыx отxодов
или в мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.

Texничecкиe xapaктepиcтики

Tип: Динaмичecкий,откpытый / Динaмики: 30 мм,
кyпольного типa (одобpeно CCAW) / Mощноcть: 1000 мBт
(IEC*) / Cопpотивлeниe: 24

Ω пpи 1 кГц / Чyвcтвитeльноcть:

106 дБ/мBт / Диaпaзон воcпpоизводимыx чacтот: 12 –
24000 Гц / Шнyp: пpибл. 1 м, оптоволоконный кaбeль-
лицeндpaт / Macca: пpибл. 60 г бeз шнypa / Paзъeм:
Позолочeнный мини-cтepeоpaзъeм
* IEC = Meждyнapоднaя элeктpотexничecкaя комиccия

Конcтpyкция и xapaктepиcтики могyт измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.

Português

Características

• O cabo retráctil evita que o cabo fique emaranhado e ajuda a

ajustar o comprimento do cabo, bastando, para isso, carregar no
botão.

• Novas almofadas dispersoras da pressão com uretano para um

encaixe confortável.

• Compacto e dobrável para uma maior facilidade de transporte.

Como utilizar
(consulte a fig.
A)

Coloque o auscultador com a marca R no ouvido direito e aquele
com a marca L no esquerdo.

Dobrar os auscultadores (consulte a fig. B)
Dobre os auscultadores para si, como se mostra na figura.

Nota
Tenha cuidado para não entalar o dedo quando dobrar os
auscultadores.

Puxar a ficha para fora (consulte a fig. C)
Quando esticar o cabo da ficha, não faça demasiada força sobre o
auscultador.
O cabo pode ficar danificado se for continuamente puxado pela
ficha, por isso, tente utilizar o cabo o mais possível quando o puxar.

Nota
Não force a saída do cabo para além da marca de fim.

Recolher a ficha (consulte a fig. C)
Retire os auscultadores, dobre o aro, e depois carregue no botão
para recolher os fios na direcção da seta (consulte a figura), sem
largar o cabo.
Segure o cabo até ficar totalmente recolhido.
O botão de recolher os fios está bloqueado por razões de segurança
quando os auscultadores estão colocados nas orelhas ou se o
auscultador esquerdo estiver virado para fora. Não carregue no
botão com força.

Se o cabo parar a meio
Puxe o cabo cerca de 50 cm e carregue novamente no botão para
recolher os fios, como indicado pela seta na figura.

Nota
Não recolha o cabo enquanto tiver os auscultadores colocados,
porque o cabo ou a ficha pode bater-lhe na cara.

Precauções

• Ouvir com o volume dos auscultadores muito alto pode afectar a

sua audição. Para uma maior segurança na condução, não utilize
os auscultadores enquanto conduz ou quando andar de bicicleta.

• Não faça pressão nem coloque objectos pesados sobre os

auscultadores quando os guardar pois podem deformar-se com o
tempo.

• As almofadas podem deteriorar-se se as guardar ou utilizar

durante um período de tempo prolongado.

Tratamento de Equipamentos Eléctricos e
Electrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em países
Europeus com sistemas de recolha selectiva
de resíduos)

Este símbolo, colocado no produto ou na sua
embalagem, indica que este não deve ser tratado

como resíduo urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos eléctricos e
electrónicos. Assegurandose que este produto é correctamente
depositado, irá prevenir potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destes produtos. A reciclagem dos
materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste produto,
por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha
de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto.

Especificações

Tipo: Abertos, dinâmicos / Unidades accionadoras: 30 mm, tipo
cúpula (CCAW adoptado) / Capacidade de admissäo de potência:
1.000 mW (IEC*) / Impedância: 24

Ω a 1 kHz / Sensibilidade:

106 dB/mW / Resposta em frequência: 12 – 24.000 Hz / Cabo:
Aprox. 1 m, cabo litz OFC / Massa: Aprox. 60 g sem o cabo / Ficha:
minificha estéreo dourada
* IEC= Comissão Electrotécnica Internacional
O design e as especificações estão sujeitos a alteraçöes sem aviso prévio.

A

C

B

Auscultador esquerda
Lewe oznaczoną
Bal oldali fejhallgató
Levé označené

avé označené

Лeвый нayшник

Botão para recolher os fios
Przycisk zwijania przewodu
Behúzó gomb
Navíjecí tlačítko
Navíjacie tlačidlo
Кнопкa втягивaния

Almofada auricular
Poduszka słuchawki
Fülhöz illeszkedő
egység
Polštářek
Podložka slúchadla
Ушнaя нaклaдкa

Orelha esquerda
Lewe ucho
Bal fül
Levé ucho

avé ucho

Лeвоe yxo

Banda de pescoço
Pałąk
Nyaki tartó
Úchytka
Rám na krk
Дepжaтeль

Marca branca de fim
Biały znacznik końca
Fehér végjel
Bílá koncová značka
Biela koncová značka
Бeлaя конeчнaя мeткa

Advertising