Panasonic X400 Manuel d'utilisation

Téléphone Portable Panasonic

Advertising
background image

Operating Instructions Part 2

Digital Cellular Phone

Before operating this phone, please read these

instructions (parts 1 and 2) completely

Brugsanvisninger del 2

Digital mobiltelefon

Før dette produkt tages i brug, skal du læse disse vejledninger

(del 1 og 2) grundigt igennem

Käyttöohjeet osa 2

GSM-matkapuhelin

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta

Manuel Partie 2

Téléphone Cellulaire Numérique

Veuillez lire attentivement ces instructions (partie 1 et 2) avant

d’utiliser cet équipement

Användarhandbok del 2

Digital mobiltelefon

Läs dessa anvisningar noga innan du använder denna utrustning

Advertising